Trang chủ / Ngành nghề / Y dược / Tuyển sinh các trường Cao đẳng Y-Dược năm 2016

Tuyển sinh các trường Cao đẳng Y-Dược năm 2016

Hướng nghiệp học đường xin trân trong giới thiệu các trường Cao đẳng có đào tạo chuyên ngành Y-Dược dự kiến tuyển sinh năm 2016 để các em học sinh THPT có điều kiện tham khảo:

Trường Ngành Mã ngành Môn Chỉ tiêu
Cao đẳng Y tế Điện Biên Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 100
Cao đẳng Y tế Lạng Sơn Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 200
Cao đẳng Y tế Phú Thọ Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa 450
Dược C900107 300
XN y học C720332 Toán, Hoá,Sinh 100
KT hình ảnh yh C720330 Toán, Sinh,Văn 100
Phục hồi CN C720503 50
Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Sinh, NN
Toán, văn, NN
300
Dược C900107 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hoá,Sinh
Toán, lí, NN
Toán, văn, NN

300
Cao đẳng Y tế Sơn La Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 120
Hộ sinh C720502 30
Dược C900107 Toán, Lý, Hóa 150
Cao đẳng Y tế Yên Bái  Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa
Toán, lí, Anh
Toán, Hoá,Sinh
Toán,văn, Anh
150
Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Anh
Toán, Sinh,Anh
1.200
Hộ sinh C720502 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Anh
Toán, Sinh,Anh
500
Dược C900107 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, Hóa, Anh
Toán, Sinh,Anh
1.000
Cao đẳng Y tế Bạch Mai Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 400
XN y học C720332 Toán, Hoá,Sinh 70
KT hình ảnh yh C720330 Toán, Hoá,Sinh 30
Phục hồi CN C720503 Toán, Hoá,Sinh 20
Cao đẳng Y tế Hà Đông  Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, lí, Anh
 Dược C900107 Toán, Lý, Hóa
 XN y học C720332 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán,lí, Anh
 Hộ sinh C720502
Cao đẳng Y tế Hà Nam   Điều dưỡng C720501 Kết quả THPT:
Toán, lí, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, lí, Sinh
Thi THPT: Toán;Hóa,Sinh.
250
 Dược C900107 150
Cao đẳng Y tế Hà Nội Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 700
Hộ sinh C720502 Toán, Hoá,Sinh 100
Dược sỹ C900107 Toán, Hoá,Sinh

Toán, Lý, Hóa

200
XN y học C720332 Toán, Hoá,Sinh 50
KT hình ảnh yh C720330 Toán, Hoá,Sinh 50
Cao đẳng Y tế Hải Phòng Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 400
Dược C900107 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
100
Cao đẳng Y tế Thái Bình

 

 Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Anh
Toán, Sinh,Anh
400
 Dược C900107 250
 XN y học C720332 50
Cao đẳng Y tế Ninh Bình

 

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Sinh,Anh
Toán, Hoá, Anh
Toán, Sinh, văn
300
Dược C900107 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, Hoá, Anh
Toán, Sinh,Anh
300
Cao đẳng Y tế Hưng Yên Điều Dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 200
Dược C900107 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
300
Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Điều dưỡng C720501 Toán, lí, Sinh
Toán, Lý, Hóa
200
Hộ sinh C720502 Toán, Hoá,Sinh 150
Cao đẳng Y tế Huế Điều dưỡng C720501 280
Hộ sinh C720502 60
XN y học C720332 60
Dược học C900107 Toán, Lý, Hóa 280
Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, lí, Sinh
600
XN Y học C720332 100
Kĩ thuật hình ảnh Y học C720330 100
Dược C900107 400
Cao đẳng Y tế Bình Định Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
300
Dược học C900107 250
XN y học C720332 50
Cao đẳng Y tế Bình Thuận

 

Điều dưỡng 01 Toán, Sinh. 50
Dược sĩ TC 02 Toán, Hóa. 100
Y sĩ 03 Toán, Sinh. 150
Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm  Điều dưỡng C720501 Xét tuyển 150
 Dược C900107 Xét tuyển 100
Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

 

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Anh
Toán, Sinh,Anh
250
KT hình ảnh yh C720330 80
XN y học C720332 80
Dược C900107 250
Hộ sinh C720502 130
Cao đẳng Y tế Phú Yên

 

Dược học C720402 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
280
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, Hóa, NN
120
Điều dưỡng C720501 Toán, Lí, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
210
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, Sinh, NN
90
Cao đẳng Y tế Quảng Nam Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
350
XN y học C720332 50
Hộ sinh C720502 50
KT HA Y học C720330 50
Dược C900107 200
Cao đẳng Y tế Lâm Đồng Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 200
Dược C900107 Toán, Hoá,Sinh 200
Cao đẳng Y tế Bạc Liêu Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
100
Dược C900107 150
Hộ sinh C720502 30
Cao đẳng Y tế Cà Mau   Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 80
  Dược C900107 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
120
Cao đẳng Y tế Cần Thơ   Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 400
  Dược học C900107 Toán, Hoá,Sinh 400
Cao đẳng Y tế Đồng Tháp Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa
Toán, Lí, Anh
Toán, Hoá,Sinh
200
Hộ sinh C720502 30
Dược học C900107 220
Cao đẳng Y tế Kiên Giang

 

 Dược sĩ C900107 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lí, Sinh
Văn, Hóa, Sinh
200
 Điều dưỡng C720501 100
 Hộ sinh C720502 50
Cao đẳng Y tế Tiền Giang

 

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa,Anh
Hộ sinh C720502
Dược C900107
Cao đẳng Y tế Trà Vinh Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh 30
Dược học C900107 Toán, Hoá,Sinh

Toán, Lý, Hóa

120
Hộ sinh. C720502 Toán, Hoá,Sinh 30
Cao đẳng Y tế Đồng Nai

 

Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, văn, Anh
290
Dược C900107 300
Hộ sinh C720502 80
Vật lí trị liệu, phục hồi CN C720333 60
XN y học C720332 120
Cao đẳng ASEAN

 

 Dược C900107 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, Hóa, Anh
Toán, Hóa,văn
1700
 Điều dưỡng C720501 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, lí,Anh
Toán, Sinh, văn
Cao đẳng Dược Phú Thọ

 

Dược C900107 Toán, Lý, Hóa
Toán, lý, Anh;Toán, Hóa,Anh;

Toán, Hoá,Sinh

Cao đẳng Bách Việt Dược C900107 Toán, Lý, Hóa
Toán, lí, Anh
Toán, Hoá,Sinh
Toán, văn, Sinh
200
 

Điều dưỡng

 

C720501

 

200

Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

 

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh
Toán, Sinh, lí
Toán, Sinh,VănToán, Sinh,Anh
Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

 

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá,Sinh

Toán, Lý, Hóa

Toán, văn, Sinh

Toán, Sinh,Anh

300
Dược sĩ C720401 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hoá,Sinh

Toán, Hóa,Anh

Toán, Hóa, văn

300
Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam Dược C900107 Toán, Lý, Hóa
Toán, Hoá,Sinh
Toán, Hóa,Anh
Toán, Sinh,Anh
400
Điều dưỡng C720501 300
Cao đẳng Viễn Đông Điều dưỡng C480202 -Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn,Anh

Toán, Lý, Văn

Toán, Lý, Anh

Hướng nghiệp học đường giới thiệu những trường Cao đẳng có đào tạo ngành Y – Dược và sẽ liên tục cập nhật đến với các bạn học sinh THPT những thông tin mới nhất về các trường Cao đẳng có đào tạo ngành Y- Dược trên cả nước trong những mùa tuyển sinh.

Về Hướng Nghiệp Học Đường

Liên quan

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và thông tin tuyển sinh cần biết

Giới thiệu Đại học Y Dược Hải Phòng Đại học Y Dược Hải Phòng, tên ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.