Trang chủ / Ngành nghề / Tài nguyên môi trường

Tài nguyên môi trường

Chuyên ngành tài nguyên môi trường.

Cùng bạn tìm hiểu trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Thông tin trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tên Tiếng Anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE), Đại học trực thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội là ...

Xem thêm

Các trường Cao đẳng có đào tạo nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường Hướng nghiệp học đường giới thiệu: Các trường Cao đẳng có đào tạo nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường. Mời các em học sinh phổ thông ở Việt Nam tham khảo, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Tên trường Tên ...

Xem thêm

Các trường Đại học có đào tạo nhóm ngành: Môi trường

Hướng nghiệp học đường giới thiệu các trường Đại học có đào tạo chuyên ngành thuộc nhóm ngành Môi trường Tên trường Tên ngành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) – Khoa học môi trường – Công nghệ môi trường Trường Đại học ...

Xem thêm