Trang chủ / Kỹ năng sống

Kỹ năng sống

Chuyên mục giới thiệu, cung cấp những thông tin về kỹ năng sống cho học sinh

Nguyện vọng xét tuyển chọn sao cho phù hợp với học sinh phổ thông

Nguyện vọng xét tuyển là gì? Nguyện vọng xét tuyển được hiểu là mong muốn được xét tuyển một ngành học. Trong xét tuyển đại học, cao đẳng chuyên nghiệp thì cao nhất là nguyện vọng 1. Sau nguyện vọng 1 là đến các nguyện vọng tiếp theo như: nguyện ...

Xem thêm