Trang chủ / Tag Archives: kinh tế

Tag Archives: kinh tế

Ngành nghề đào tạo của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh

Giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường Đại Học Kinh Tế và Quản trị Kinh Doanh. Ngành Kinh tế Ngành Kinh tế bao gồm các chuyên ngành: Quản lí Kinh tế; Kinh tế Đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương mại Quốc tế Ngành ...

Xem thêm