Trang chủ / Tư vấn học đường (Trang 3)

Tư vấn học đường

Tư vấn học đường.

Trí tuệ về tự nhiên

Trí tuệ về tự nhiên “Hãy đắm mình vào thiên nhiên, bạn sẽ hiểu rõ hơn về mọi điều” – Albert Einstein • Trí tuệ về tự nhiên là khả năng hiểu biết và có mối liên hệ chặ chẽ vối môi trường tự nhiên xung quanh. Nó bao gồm ...

Xem thêm

Trí tuệ nội tại

Trí tuệ nội tại “Hiểu được bản thân” – Socrates • Là khả năng hiểu biết về bản thân và hành động dựa trên kiến thức về bản thân mình. Điều này bao gồm có được một bức tranh chính xác về bản thân – nhận thức các tâm tư, ...

Xem thêm

Trí tuệ ngôn ngữ

Trí tuệ ngôn ngữ “Ngôn ngữ là vũ khí trí tuệ của con người” • Trí tuệ ngôn ngữ là khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả bằng lời nói hoặc bằng hành văn. Nó bao gồm khả năng sử dụng khéo léo cấu trúc, cú pháp, ...

Xem thêm

Trí tuệ hiện sinh

Trí tuệ hiện sinh • Người có trí tuệ tinh thần (Trí tuệ hiện sinh) có khả năng nhạy cảm hoặc có năng lực khái niệm hóa hoặc xử lý các vấn đề sâu rộng hơn về sự tồn tại của con người như ý nghĩa cuộc sống, tại sao ...

Xem thêm

Trí tuệ giao tiếp

Hướng nghiệp học đường xin trân trọng giới thiệu đến các em học sinh THPT tài liệu tham khảo về Trí tuệ giao tiếp để các em có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới nội tâm của mình: “Trong thâm tâm mình, nhà thông thái biết được một ...

Xem thêm