Cẩm nang

Cẩm nang cho phụ huynh, học sinh chọn trường.

Trí tuệ về tự nhiên

Trí tuệ về tự nhiên “Hãy đắm mình vào thiên nhiên, bạn sẽ hiểu rõ hơn về mọi điều” – Albert Einstein • Trí tuệ về tự nhiên là khả năng hiểu biết và có mối liên hệ chặ chẽ vối môi trường tự nhiên xung quanh. Nó bao gồm ...

Xem thêm

Trí tuệ nội tại

Trí tuệ nội tại “Hiểu được bản thân” – Socrates • Là khả năng hiểu biết về bản thân và hành động dựa trên kiến thức về bản thân mình. Điều này bao gồm có được một bức tranh chính xác về bản thân – nhận thức các tâm tư, ...

Xem thêm