Trang chủ / Tag Archives: Điện công nghiệp

Tag Archives: Điện công nghiệp

Bạn sẽ làm gì trong tương lai khi học nghề Điện công nghiệp

Ngành Điện công nghiệp là gì? Ngành Điện công nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là ngành có vai trò ổn định, phát triển hệ thống truyền tải điện. Là ngành phục vụ cho hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, dịch ...

Xem thêm