Trang chủ / Ngành nghề / Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp, thông tin về chuyên ngành.

Cùng bạn tìm hiểu Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tên tiếng Anh: Vietnam National Univesity of Agriculture. Tên gọi trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Là trường đại học đào tạo chuyên ngành về nông nghiệp. Nếu có nhu cầu tìm ...

Xem thêm

Các trường Đại học nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Tên trường Tên ngành, chuyên ngành Trường Đại học Lâm nghiệp – Công nghệ chế biến lâm sản – Lâm sinh – Khuyến nông – Kinh tế Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Khoa học cây trồng (gồm các chuyên  ngành: Cây trồng; Chọn giống cây ...

Xem thêm