Trang chủ / Ngành nghề / Kinh tế – tài chính

Kinh tế – tài chính

Chuyên ngành kinh tế tài chính.

Các trường Cao đẳng nhóm ngành Quản trị Kinh doanh

Các trường Cao đẳng ngành Quản trị Kinh doanh. Để giúp học sinh tìm hiểu những trường Cao đẳng có đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hướng Nghiệp Học Đường xin giới thiệu. Các trường Cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Quản trị kinh ...

Xem thêm

Các trường Đại học nhóm ngành Quản trị Kinh doanh

Danh sách các trường Đại học có đào tạo các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh Tên trường Tên ngành, chuyên ngành Trường Đại học Kinh tế – Quản trị kinh doanh (Đại họcThái Nguyên) – Quản trị Kinh doanh: (Quản trị Kinh doanh Tổng hợp, Quản trị ...

Xem thêm

Ngành nghề đào tạo của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh

Giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường Đại Học Kinh Tế và Quản trị Kinh Doanh. Ngành Kinh tế Ngành Kinh tế bao gồm các chuyên ngành: Quản lí Kinh tế; Kinh tế Đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương mại Quốc tế Ngành ...

Xem thêm