Trang chủ / Ngành nghề / Nông - Lâm - Ngư nghiệp / Các trường Đại học nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Các trường Đại học nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Tên trường Tên ngành, chuyên ngành
Trường Đại học Lâm nghiệp – Công nghệ chế biến lâm sản

– Lâm sinh

– Khuyến nông

– Kinh tế Nông nghiệp

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Khoa học cây trồng (gồm các chuyên  ngành: Cây trồng; Chọn giống cây trồng)
– Bảo vệ thực vật
– Nông hóa thổ nhưỡng
– Chăn nuôi (chuyên ngành Khoa học vật nuôI; Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi)
– Chăn nuôi thú y
– Nuôi trồng thủy sản
– Thú y
Trường Đại học Thành Tây – Lâm nghiệp (chuyên ngành Lâm sinh; Cây xanh đô thị và thiết kế cảnh quan; Chế biến lâm sản)
Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) – Chăn nuôi
– Thú y
– Lâm nghiệp
– Trồng trọt
– Khuyến nông
– Nông Lâm kết hợp
– Nuôi trồng thủy sản
– Hoa viên cây cảnh
Trường Đại học Hải Phòng – Khoa học cây trồng
– Nuôi trồng thủy sản
– Chăn nuôi
Trường Đại học Hồng Đức – Trồng trọt định hướng công nghệ cao

– Chăn nuôi – Thú y

– Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Hùng Vương – Khoa học cây trồng
– Chăn nuôi
Trường Đại học Tây Bắc – Lâm sinh
– Chăn nuôi
– Bảo vệ thực vật
– Nông học
Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh – Nuôi trồng thủy sản
– Bảo vệ thực vật
– Thú y
Trường Đại học Quảng Bình – Nuôi trồng thủy sản
– Lâm nghiệp (hệ CĐ)
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM – Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi),

– Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi
– Bác sĩ thú y

– Dược thú y
– Nông học (cây trồng và giống cây trồng)
– Bảo vệ thực vật
– Lâm nghiệp,

– Nông lâm kết hợp
– Nuôi trồng thủy sản,

– Ngư y (Bệnh học thủy sản)
– Cảnh quan và Kĩ thuật hoa viên

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế – Khoa học cây trồng
– Bảo vệ thực vật
– Khoa học nghề vườn
– Lâm nghiệp
– Chăn nuôi – Thú ý
– Nuôi trồng thủy sản
– Nông học
– Khuyến nông và phát triển nông thôn
Trường Đại học Đà Lạt – Nông học
Trường Đại học Nha Trang – Kỹ thuật khai thác thủy sản
– Nuôi trồng thủy sản,- Quản lý nguồn lợi thuỷ sản,- Bệnh học thủy sản
Trường Đại học Tây Nguyên – Bảo vệ thực vật
– Khoa học cây trồng
– Chăn nuôi Thú y
– Thú y
– Lâm sinh
Trường Đại học Quang Trung – Kinh tế Nông nghiệp
Trường Đại học An Giang – Nuôi trồng thủy sản
– Chăn nuôi thú y
– Khoa học cây trồng- Phát triển nông thôn- bảo vệ thực vật
Trường Đại học Cần Thơ – Chăn nuôi

– Thú Y

– Nuôi trồng thủy sản
– Bệnh học thủy sản

– Nuôi và bảo tồn sinh vật biển
– Khoa học cây trồng
– Nông học

– Công nghệ rau quả và cảnh quan
– Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Tiền Giang (Hệ CĐ) – Nuôi trồng thủy sản
Trường Đại học Trà Vinh – Nuôi trồng thủy sản

– Thú y

Trường Đại học Dân lập Cửu Long – Nông học
Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng – Nông học (Nông nghiệp)

 

Về Hướng Nghiệp Học Đường

Liên quan

Bạn có lựa chọn ngành Công nghệ thực phẩm trong tương lai?

Đặc điểm của ngành Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm là nhóm ngành ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *