Trang chủ / Tag Archives: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tag Archives: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Bậc, ngành đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: – Cao đẳng và Cao đẳng nghề: Thời gian đào tạo 3 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề, những sinh viên tốt nghiệp sẽ được thi liên thông lên Đại học, thời gian đào tạo là 1,5 năm. – Đại ...

Xem thêm