Trang chủ / Ngành nghề (Trang 12)

Ngành nghề

Những ngành nghề phổ biến hiện nay, hướng nghiệp ngành nghề cho học sinh, phụ huynh.

Giới thiệu Bản mô tả nghề dạy học cho việc tìm hiểu nghề

Tại sao phải lập bảng mô tả nghề dạy học Để giúp các em học sinh THPT tìm hiểu về các ngành nghề trong xã hội. Tìm hiểu những đặc trưng cơ bản của mỗi ngành nghề. Hướng nghiệp học đường sẽ lần lượt giới thiệu đến các em bảng ...

Xem thêm