Trang chủ / Ngành nghề / Khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn

Khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn

Chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn

Có nên học ngành kỹ thuật cơ khí thời khoa học công nghệ

Kỹ thuật Cơ khí là ngành gì? Kỹ thuật Cơ khí là  ngành ứng dụng các nguyên lý nhiệt học, động lực học, các định luật vật lý trong chế tạo máy móc, thiết bị. Kỹ thuật Cơ khí là ngành then chốt trong nhiều lĩnh vực như: máy móc, ...

Xem thêm

Bậc, ngành đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Bậc đào tạo: – Cao đẳng và Cao đẳng nghề: Thời gian đào tạo 3 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề, những sinh viên tốt nghiệp sẽ được thi liên thông lên Đại học, thời gian đào tạo là 1,5 năm. – Đại ...

Xem thêm

Các trường Cao đẳng nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

Danh sách các trường Cao đẳng tại các tỉnh và thành phố có đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tên trường Tên ngành, chuyên ngành Trường Cao đẳng Nội vụ – Lưu trữ học – Khoa học thư viện- Quản lý văn hóa Trường ...

Xem thêm

Các trường Đại học nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

Danh sách các trường Đại học tại các tỉnh và thành phố có đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tên trường Tên ngành, chuyên ngành Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) – Tâm ...

Xem thêm

Những ngành nghề đào tạo của trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp

Nhằm giúp học sinh có cái nhìn tổng thể về những ngành nghề đào tạo của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hướng nghiệp học đường xin giới thiệu vài nét cơ bản về các ngành nghề chủ đạo: Ngành Kỹ thuật Cơ khí Ngành Kỹ thuật Cơ, Điện tử ...

Xem thêm