Trang chủ / Đỗ Xuân Tiến (Trang 3)

Đỗ Xuân Tiến

Cùng bạn tìm hiểu Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tên tiếng Anh: Vietnam National Univesity of Agriculture. Tên gọi trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Là trường đại học đào tạo chuyên ngành về nông nghiệp. Nếu có nhu cầu tìm ...

Xem thêm

Bạn sẽ làm gì trong tương lai khi học nghề Điện công nghiệp

Ngành Điện công nghiệp là gì? Ngành Điện công nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là ngành có vai trò ổn định, phát triển hệ thống truyền tải điện. Là ngành phục vụ cho hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, dịch ...

Xem thêm